Showing all 4 results

Đồng phục công nhân đòi hỏi sự bền bỉ, đồng thời phải đảm bảo sự thoả mái, thấm hút mồ hôi tốt. Đồng thười đồng phục công nhân phải tạo được phong cách, nhận diện thương hiệu và thể hiện được tính đồng bộ, kỷ luật trong môi trường công xưởng.

0902561247
Liên hệ